Friday, 30/10/2020 - 14:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN - GIA LAI

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020)

BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Năm 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW học tập chuyên đề năm 2020. Trong năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:

Về thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công việc và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn; các “bệnh” tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả. Nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong nhân dân, làm gương để nhân dân noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất trong đơn vị.

- Nghiêm túc thực hiện việc chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời đã được quy định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước” và các nghị quyết, chương trình của Chính phủ về công tác cải cách hành chính.

- Tập trung chỉ đạo đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện tốt kế hoạch của đơn vị đề ra: tiến hành phân công cụ thể trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc.

  1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Với cương vị là Bí thư chi bộ - Thủ trưởng đơn vị trong những năm qua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tôi cùng với tập thể cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém tôi cần phải luôn nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Gắn chức trách, nhiệm vụ được giao với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tôi nhận thấy cần tiếp tục tập trung vào một số công việc cụ thể sau:

  • Xây dựng phong cách làm việc khoa học; Quyết đoán, chủ động đưa ra và thực hiện những thay đổi đáp ứng yêu cầu trong những công việc cụ thể; mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; Ra quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho mọi học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường.
  • Xây dựng, tổ chức bộ máy chi bộ, nhà trường hoạt động hiệu quả; sử dụng và thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của giáo viên và nhân viên; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đang có.
  • Xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm, tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và lành mạnh; thực hiện nhà trường không có bạo lực, rượu, bia, ma tuý và văn hoá phẩm đồi trụy; tạo dựng hình ảnh môi trường văn hóa, giáo dục tích cực trong cộng đồng.
  • Xây dựng và thường xuyên cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính của nhà trường; quản lý tốt hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định; có quyết định hành chính đúng đắn, kịp thời, đáp ứng được nhiệm vụ.
  • Huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch, đúng quy định các nguồn tài chính phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; quản lý sử dụng hiệu quả tài sản nhà trường, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông; khai thác nguồn tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị để hỗ trợ việc dạy học.
  • Rèn luyện kỹ năng diễn thuyết trước tập thể sư phạm nhà trường, trước học sinh theo hướng rõ ràng, mạch lạc, có sức thuyết phục. Cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và có hiệu quả, thân thiện, quan tâm giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp; tôn trọng người khác, không thành kiến, thiên vị, không xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác; nói đúng, viết đúng; đối xử công bằng, chủ động giúp đỡ học sinh, đồng nghiệp tiến bộ; hợp tác, chia sẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên và học sinh.
  1. Hướng khắc phục, sữa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019
  • Bản thân cần dành nhiều thời gian tiếp tục không ngừng học tập, sáng tạo, đặc biệt là tự học tập, nghiên cứu tài liệu qua sách, báo, đài và đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý.
  • Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảng dạy, bồi dưỡng, ôn tập, phụ đạo cho học sinh, đặc biệt là số học sinh yếu kém cần được quan tâm đúng mức để góp phần nâng cao chất lượng chung của nhà trường trên cơ sở khắc phục những khó khăn trước mắt, tận dụng tối đa những điều kiện hiện có.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn của viên chức; chỉ đạo đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh; công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên chủ nhiệm; việc phối hợp giữa giáo viên với các tổ chức đoàn thể nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và giữ vững sự ổn định hai mặt giáo dục của Nhà trường để tiến tới Trường đạt chuẩn quốc gia.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 128
Tháng 10 : 1.870
Năm 2020 : 71.682