Friday, 09/12/2022 - 02:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN - GIA LAI

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN GDCD TUẦN 27 (Khối 10, 11 & 12)

PHẦN 1 – KIẾN THỨC CƠ BẢN

Quyn được phát trin ca công dân

- KN: Quyn được phát trin là quyn ca công dân được sng trong môi trường xã hi và t nhiên có li cho s tn ti và phát trin v th cht, tinh thn, trí tu, đạo đức; có mc sng đầy đủ v vt cht; được hc tp, ngh ngơi, vui chơi, gii trí, tham gia các hat động văn hóa; đuc cung cp thông tin và chăm sóc sc khe; được khuyến khích, bi dưỡng để phát trin tài năng.

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHẦN 1 – KIẾN THỨC CƠ BẢN

Quyn được phát trin ca công dân

- KN: Quyn được phát trin là quyn ca công dân được sng trong môi trường xã hi và t nhiên có li cho s tn ti và phát trin v th cht, tinh thn, trí tu, đạo đức; có mc sng đầy đủ v vt cht; được hc tp, ngh ngơi, vui chơi, gii trí, tham gia các hat động văn hóa; đuc cung cp thông tin và chăm sóc sc khe; được khuyến khích, bi dưỡng để phát trin tài năng.

- Ni dung: Quyn được phát trin ca công dân được biu hin hai ni dung:

Mt là, quyn ca công dân được hưởng đời sng vt cht và tinh thn đầy đủđể phát trin toàn din. Đời sống vật chất thể hiện ở mức sống đầy đủ, điều kiện nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, sự chăm sóc y tế…Đời sống tinh thần thể hiện ở việc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa…

Hai là, công dân có quyn được khuyến khích, bi dưỡng để phát trin tài năng. Những người phát triển sớm về trí truệ được học trước tuổi, vượt lớp, học rút ngắn, người học giỏi được tuyển chọn vào các trường đại học, người tài được tạo đièu kiện làm việc…

 

PHẦN 2 – BÀI TẬP

Nhận biết

Câu 1. Một trong những nội dung của quyền phát triển là những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi và học

A. vượt cấp. B. một bộ môn. C. vượt lớp. D. một giáo viên.

Câu 2. Một trong những nội dung của quyền phát triển thì để phát triển về thể chất, công dân còn có quyền được hưởng sự chăm sóc

A. thể thao. B. đặc biệt. C. chuyên cần. D. y tế.

Câu 3. Một trong những nội dung của quyền phát triển thì những người học giỏi, có năng khiếu, đạt thành tích cao trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế sẽ được ưu tiên tuyển chọn vào

 1. các trường đại học. B. công ty nước ngoài.
 2. cơ quan nhà nước. D. hội luật gia.

Câu 4. Công dân có quyền được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức là thể hiện quyền được

A. kết giao. B. phát triển. C. tài phán. D. phán xét.

Câu 5. Công dân có quyền có mức sống đầy đủ về vật chất là thể hiện quyền được

A. đầu tư. B. phát triển. C. nhân biết. D. chia sẻ.

Câu 6. Công dân có quyền được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa là thể hiện quyền được

A. học tập. B. phát triển. C. thông tin. D. tự do.

Câu 7. Công dân có quyền đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe là thể hiện quyền được

A. tinh thần. B. phát triển. C. tự do. D. minh bạch.

Câu 8. Công dân có quyền có được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là thể hiện quyền được

A. nhận biết. B. phát triển. C. xét duyệt. D. học tập.

Câu 9. Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được

 1. thay đổi đồng bộ cơ cấu kinh tế. B. lựa chọn mọi nguồn quỹ phúc lợi.
 2. sử dụng nguồn tài trợ quốc tế. D. hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

Câu 10. Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được

 1. thay đổi đồng bộ cơ cấu kinh tế. B. lựa chọn mọi nguồn quỹ phúc lợi.
 2. điều tiết đồng bộ việc làm. D. tham gia các hoạt động văn hóa.

Câu 11. Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được

 1. thay đổi đồng bộ cơ cấu kinh tế. B. lựa chọn mọi nguồn quỹ phúc lợi.
 2. xác lập quyền quản lí . D. hưởng sự chăm sóc y tế.

Câu 12. Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được

 1. thay đổi đồng bộ cơ cấu kinh tế. B. lựa chọn mọi nguồn quỹ phúc lợi.
 2. chia đều nguồn thu nhập. D. tiếp cận với các phương tiện thông tin.

Câu 13. Những người phát triển sớm về trí tuệ được học trước tuổi, học vượt lớp là thể hiện nội dung quyền được

 1. phủ định. B. bình chọn. C. phát triển. D. phán quyết.

Câu 14. Những người có tài năng được tạo mọi điều kiện để làm việc và cống hiến cho đất nước là nội dung quyền được

 1. phát triển. B. chỉ định. C. giám sát. D. phán quyết.

Câu 15. Công dân được hưởng mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần là thể hiện nội dung quyền được

 1. đàm phán. B. lựa chọn. C. tự quyết. D. phát triển.

Câu 16. Công dân có quyền hưởng sự chăm sóc y tế là thể hiện nội dung quyền được

 1. đàm phán. B. lựa chọn. C. tự quyết. D. phát triển.

Câu 17. Công dân có quyền được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa là thể hiện nội dung quyền được

A. học tập. B. sáng tạo. C. phát triển. D. phán quyết.

Câu 18. Những người học giỏi, có năng khiếu, đạt giải trong các kì thi quốc tế, quốc gia được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học là nội dung quyền được

 1. phát triển. B. chỉ định. C. giám sát. D. phán quyết.

Câu 19. Công dân có quyền hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là nội dung quyền được

 1. phát triển. B. chỉ định. C. giám sát. D. phán quyết.

 

Thông hiểu

Câu 1. Theo quy định của pháp luật, học sinh được tiếp cận các nguồn thông tin phong phú, bổ ích, được vui chơi giải trí là nội dung của quyền

(Mở file để tiếp tục nội dung)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 730
Tháng 12 : 2.145
Năm 2022 : 3.737.678