Họ và tên:

TRẦN THỊ PHƯỢNG

x Tran T Phuong.jpg

Chức vụ:

Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ Hóa học

Điện thoại:

0932074153

Email:

tranthiphuongcva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

TRẦN MINH TIẾN

Chức vụ:

Tổ phó

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật Lý

Điện thoại:

0984758617

Email:

tranminhtiencva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

VĂN CÔNG MƯU

x Muu.jpg

Chức vụ:

CT. Công đoàn

Học hàm, học vị:

Cử nhân Hóa học

Điện thoại:

0984 500 727

Email:

congmuu@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

PHAN THỊ HUYỀN

x Huynh Hoa(1).jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân sư phạm hóa học

Điện thoại:

0973953519

Email:

Phanhuyen.cva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

HUỲNH ANH HÀO

x Hoa(1).jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Hóa học

Điện thoại:

0979633757

Email:

Anhhao.cva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

RAHLAN H’LEM

x Lem.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Hóa học

Điện thoại:

0989872059

Email:

hlemcva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

HỒ QUỐC VIỆT

x Viet.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Sư phạm vật lí

Điện thoại:

0905985177

Email:

Hoquocviet80@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Ngọc Thanh

x Thanh.JPG

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật Lý

Điện thoại:

01685108222

Email:

nguyenngocthanhkp@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Nay H' Blớt

​​​​​​Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Vật Lý

Điện thoại:

01679019400

Email:

ksortuyen7@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

 

Họ và tên:

BÙI VĂN HÙNG

x B Hung.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân KTCN

Điện thoại:

01647734676

Email:

hungktcnk3@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: