Họ và tên:

NAY H’ MƯCH

x Much.jpg

Chức vụ:

Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

CĐ Văn thư lưu trữ

Điện thoại:

0961 164086

Email:

 

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Hạnh Phương

x Hanh Phuong.jpg

Chức vụ:

Kế toán

Học hàm, học vị:

Cử nhân kế toán

Điện thoại:

0935646379

Email:

nguyenphuong161107@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

PHẠM THỊ HOÀI

x Chi Hoai.jpg

Chức vụ:

Nhân viên Thư viên

Học hàm, học vị:

 

Điện thoại:

hoaicuong2007@gmail.com

Email:

 

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

VŨ THỊ HOÀNG TRANG

x Trang.jpg

Chức vụ:

Nhân viên Y tế

Học hàm, học vị:

 

Điện thoại:

 

Email:

 

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

QUÁCH TẤN DẬU

x Dau.jpg

Chức vụ:

Nhân viên Bảo vệ

Học hàm, học vị:

 

Điện thoại:

0935 553 807

Email:

 

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

Nguyễn Chí Vinh

Chức vụ:

Nhân viên Bảo vệ

Học hàm, học vị:

 

Điện thoại:

038.718.2.781

Email:

 

Giới thiệu sơ bộ: