Họ và tên:

NGUYỄN THỊ HẰNG

x Hang Van.jpg

Chức vụ:

Tổ trưởng

Học hàm, học vị:

Củ nhân Ngữ văn

Điện thoại:

01664366051

Email:

nguyenthihangdn@yahoo.com.vn

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

 

Họ và tên:

TRẦN THỊ NGỌC HÀ

x Ha.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân Ngữ văn

Điện thoại:

 

Email:

ngochachuvanan@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NGÔ THỊ THẢO NGUYÊN

x Nguyen.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân Ngữ văn

Điện thoại:

 

Email:

ngothithaonguyencva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM

x Thom.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân Ngữ văn

Điện thoại:

 

Email:

nguyenthihongthomcva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

TRẦN THỊ KIM CHUNG

x Chung.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân Ngữ văn

Điện thoại:

 

Email:

tran.kim.chung.sp@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

PHẠM THỊ PHƯỢNG

x Phuong Van.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân Ngữ văn

Điện thoại:

 

Email:

phamphuong.12892@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

LÊ XUÂN NGHĨA

X nghia.jpg

Chức vụ:

Tổ phó

Học hàm, học vị:

Củ nhân GDTC

Điện thoại:

0979 042 176

Email:

lexuannghiacva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN HỮU TUẤN

x Tuan.jpg

Chức vụ:

GIÁO VIÊN

Học hàm, học vị:

CỬ NHÂN

Điện thoại:

0904 142 812

Email:

nguyenhuutuantkd@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN TẤN TRUNG

x Anh Trung.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân GDTC

Điện thoại:

01649687979

Email:

nguyentantrung79@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ KIỀU

x kieu.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân GDQP

Điện thoại:

01659624224

Email:

nguyenthikieuqp31@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: