Họ và tên:

LÊ NA

X Le Na.jpg

Chức vụ: 

TỔ TRƯỞNG

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sử - chính trị

Điện thoại:

0972136130

Email:

lenacva@gmail.ccom

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

LÊ THÁI VY

x Vy.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân Lịch sử

Điện thoại:

090 44 55 195

Email:

thaivycva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

 

Họ và tên:

Lưu Thị Thắm

x Tham(1).jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Lịch sử

Điện thoại:

0988228990

Email:

luuthithamcva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

LÊ ĐỨC THOẠI

x Thoai(1).jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân GTCT

Điện thoại:

0935935393

Email:

leducthoaigialai1368@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

KIỀU THỊ MY NY

x My Ny.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Địa lý

Điện thoại:

 

Email:

mynycva@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

MAI ANH ĐẠI

x Dai.jpg

Chức vụ:

Phó bí thư đoàn trường

Học hàm, học vị:

Cử nhân Địa lý

Điện thoại:

    0986. 114.822

Email:

maianhdai@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NAY H’ JING

x Jing.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Địa lý

Điện thoại:

0168.290.6252

Email:

nayhjing86@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: