Họ và tên:

MAI THỊ ÁI VÂN

x Van.jpg

Chức vụ:

Tổ Trưởng

Học hàm, học vị:

Cử nhân Tiếng Anh

Điện thoại:

 

Email:

maiaivan82@yahoo.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

Họ và tên:

LÊ VĂN LỢI

x Loi.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Tiếng Anh

Điện thoại:

01696008136

Email:

namloi1975@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

 

Họ và tên:

TRƯƠNG THỊ ÁI NGÀ

x Nga.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Tiếng Anh

Điện thoại:

0982171148

Email:

Truongainga82@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ HẰNG

x Hang TA.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Củ nhân Tiếng Anh

Điện thoại:

074084962

Email:

moonhangnguyen@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ MAI

x Mai.jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân sư phạm tiếng Anh

Điện thoại:

 

Email:

nguyenthimaicna08@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

ĐỖ THỊ THU HOÀI

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ Sinh học

Điện thoại:

0972050435

Email:

hdmeou13@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN THỊ HUYỀN

x Huyenh(1).jpg

Chức vụ:

Tổ phó

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sinh học

Điện thoại:

01694339558

Email:

huyenngankrp@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

ĐOÀN MINH PHỤ

x Phu(1).jpg

Chức vụ:

TKHĐ

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sinh - KTNN

Điện thoại:

0986 744 429

Email:

doanminhphu1983@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

HUỲNH THANH TUẤN

x Tuan Sinh(1).jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sinh - KTNN

Điện thoại:

0977019001

Email:

huynhthanhtuan83@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

PHAN THỊ HOÀI THƯƠNG

 

x Thuong(1).jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sinh học

Điện thoại:

01683488893

Email:

hoaithuongphan3011@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

TRƯƠNG THỊ HỒNG

x Hong(1).jpg

Chức vụ:

Giáo viên

Học hàm, học vị:

Thạc sĩ Sinh học

Điện thoại:

0903348828

Email:

hongroom@yahoo.com.vn

Giới thiệu sơ bộ: