Họ và tên:

ĐOÀN MINH PHỤ

x Phu(1).jpg

Chức vụ:

Bí Thư 

Học hàm, học vị:

Cử nhân Sinh - KTNN

Điện thoại:

0986 744 429

Email:

doanminhphu1983@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

MAI ANH ĐẠI

x Dai.jpg

Chức vụ:

Phó Bí Thư 

Học hàm, học vị:

Cử nhân Địa lý

Điện thoại:

0986.114.822

Email:

maianhdai@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: