Họ và tên:

TRẦN VĂN THẾ

Chức vụ:

Bí Thư Chi Bộ

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0976454477

Email:

tranvanthe.gialai@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN DOÃN HÙNG

Chức vụ:

Phó Bí Thư Chi Bộ

Học hàm, học vị:

Đang học thạc sỹ

Điện thoại:

0965495858

Email:

nguyendoanhunggl@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: