Họ và tên:

VĂN CÔNG MƯU

x Muu.jpg

Chức vụ:

CT. Công đoàn

Học hàm, học vị:

Cử nhân Hóa học

Điện thoại:

0984 500 727

Email:

congmuu@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: