Họ và tên:

TRẦN VĂN THẾ

Chức vụ:

Hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Điện thoại:

0976454477

Email:

tranvanthe.gialai@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

Họ và tên:

NGUYỄN DOÃN HÙNG

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Đang học thạc sỹ

Điện thoại:

0965495858

Email:

nguyendoanhunggl@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ:

 

 

 

Họ và tên:

ĐẶNG NGỌC TUẤN

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Học hàm, học vị:

Cử nhân Tiếng anh

Điện thoại:

01637458781

Email:

tuantuantuan1976@gmail.com

Giới thiệu sơ bộ: